מחנה החולים של כולל חב"ד.

מציל חיים לילדים הטובעים בכאב ובבידוד.

מחנה החולים של כולל חב"ד.

מציל חיים לילדים הטובעים בכאב ובבידוד.

היו חלק ממאתיים שנים של חסד מתמשך 

מחנה החולים של כולל חב"ד.

מציל חיים לילדים הטובעים בכאב ובבידוד.

ביהרצייט של צדיק אנו חוגגים את עילוי נשמתו.

ביארצייט של הרבי אנו חוגגים את ההגבהה של נפשותינו.3 תמוז / 22 ביוני הוא תאריך ה-29 של הרבי. עלה את נשמתך עם צדקה.

ביארצייט של הרבי אנו חוגגים את עילוי נשמתנו. ג' תמוז / 22 ביוני הוא יום ה-29 של הרבי. עלה את נשמתך עם צדקה.

רב קו

יש להודיע לקרובי משפחה
שֵׁם
אימייל
 
HE

תרומת יזכור

בַּעֲבוּר שֶׁבְּלִי נֶדֶר אֶתֵּן צְדָקָה

אני אתרום -ללא נדר - לצדקה