20 ביוני 2024
ב"ה
ב"ה

נתינה עם נשמה

תניא על נתינה.

מכתבי הרבי בעניין צדקת רבי מאיר בעל הנס (כולל חב"ד) הם חריפים ביותר. א. אזהרה וציווי לדורות ב. הבטחת ברכות לילדים, לחיים ולפרנסה לדורות מתמשכים.

האדמו"ר הרבי הריי"צ

להתעדכן תמידית

למד את דברי האדמו"ר הזקן...

הדרכתו של האדמו"ר הזקן: הברכות מגיעות דרך תמיכה בישראל.