22 במאי 2024
ב"ה
ב"ה

ברוך הבא חבר חדש

לא משנה באיזו רמה בחרת, אתה ממשיך מסורת שהחלה על ידי הרבי אלתר בעצמו בעידוד כל אחד מהרבי.

הרי מילתייהו אמורה באגה"ק מרבותינו נשיאינו מתחיל מכ"ק אדה"ז ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו

"הנה [הצלת ברכות] היא כפי שנאמר בהתכתבות הקדושה של רבינו, מנהיגינו, החל מהרבי אלתר ועד למנהיג דורנו, חמי, הרבי [הריי"צ}".

כאשר נמסרה לרבי רשימה של תורמים של קול"ש חב"ד עם בקשה ש"יברכו אותם מהרבי". הרבי הגיב.

HE

תרומת יזכור

בַּעֲבוּר שֶׁבְּלִי נֶדֶר אֶתֵּן צְדָקָה

אני אתרום -ללא נדר - לצדקה